Privacy- en Cookieverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

GOOGLE ANALYTICS

Missdudeblogging maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt geanonimiseerd verzonden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Missdudeblogging te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Missdudeblogging heeft hier geen invloed op.

De gegevens die Missdudeblogging door middel van Google Analytics verkrijgt zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

SOCIAL MEDIA BUTTONS

Missdudeblogging maakt gebruik van social media buttons. Missdudeblogging heeft geen invloed op welke gegevens verzameld worden.

Lees het privacybeleid van de desbetreffende social media kanalen:

Facebook

Twitter

Instagram

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Missdudeblogging kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Missdudeblogging, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Missdudeblogging verstrekt. Missdudeblogging kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres.

BEVEILIGEN

Missdudeblogging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Missdudeblogging maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan het groene slotje en de aanduiding https in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Missdudeblogging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Missdudeblogging op via de mail of het contactformulier.

WAAROM MISSDUDEBLOGGING GEGEVENS NODIG HEEFT

Missdudeblogging verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Missdudeblogging uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG MISSDUDEBLOGGING GEGEVENS BEWAART

Missdudeblogging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Missdudeblogging verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via de mail. Missdudeblogging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.